Sítotisk

Sítotisk je technologie využívána k potiskování textilu, papíru, ale i jiných materiálů. Před spuštěním samotného tisku je potřeba vytvořit šablonu s přímými nebo rastrovými barvami a sítotiskovou stěrku. Sítotisk je nejvhodnější pro označení reklamních předmětů a tvarů. Sítotisk se dělí na plošný a rotační. Pod pojmem plošný sítotisk si představíme tisk na textil, trička, větší plochy papíru atd. Na rotační sítotisk jsou vhodné zejména předměty válcovitého tvaru jako jsou propisky ve vysokém nákladu nebo hrnky, keramiky, sklo, porcelán a jiné dárkové předměty. Výhodou technologie rotačního vícebarevného sítotisku je možnost potisknout předmět po celém obvodu těla, ale jen za podmínky, když předmět obsahuje aretačním bodem pro opakované založení do tiskového stroje.

Zaslat slovní poptávku