Jak zasílat data

Nejčastější chyby dodaných podkladů:

Černá soutisková - při sazbě je nutné kontrolovat barevný prostor, ve kterém pracujete. Pokud je nastaveno RGB, nevhodné pro tisk. U menších textů, pokud se černá vyskytuje ve všech výtažcích CMYK, dochází k nečitelnosti, protože se znaky tisknou všemi barvami. Pokud je CMYK, chcete mít černé texty ostré, je nutné mít kontrolu nad složením černé barvy, sytější pozadí (plná černá) vždy konzultace (týká se hlavně velkoformátového tisku).

Objekty v RGB – téměř 100% garance jiného barevného vjemu při tisku (nebude sedět s tím, co vidíte na obrazovce - pro tisk vždy barevnost CMYK, případně k tomu určenou doplňkovou přímou barvu ze vzorníku PANTONE®.

Kvalita obrázků - při zpracování optimalizovaného rozlišení je nutné dbát na toto nastavení fotografie a výstupního parametru: rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK. Vložení do dokumentu - optimálně TIFF s LZH kompresí, lze ale garantovat kvalitní vytištění i z JPG souborů na kvalitu nejvyšší (maximální), z levných telefonních fotokamer není zajištěná dostatečná ostrost, maximální velikosti při různých rozlišeních fotoaparátů vám připravíme do přehledné tabulky. Toto je taky předmětem zkoumání grafických podkladů a sdělení klientovi, zdali jsou data optimální pro výsledný výrobek (tištěný produkt), či nikoli.

Absence spadávky – Pokud chceme dokument tisknout celobarevně (bez bílého místa kolem), je nutné mít přesah v grafice - většinou stačí 3 mm přidat na každé straně stránky

Absence vložených písem – toto je způsobeno ve většině případů špatným nastavením destilační procedury nebo exportu do PDF, dále to také může být využitím freewarovém programu (zdarma) na tvorbu PDF - programy nenabízí možnost normovaného nastavení.

Texty jsou v křivkách – Není v současné době potřeba. Software dnešních dnů umí písma bezpečně do dokumentu do PDF vkládat. (Příklad: pokud naše grafické studio obdrží ke zpracování 28 stránkový katalogový dokument kompletně v křivkách, příliš zatíží systém, práce s exportem a vyřazováním je pak velmi časově zdlouhavá a je to většinou hlavní důsledek při prodražení celé zakázky při předtiskové přípravě. Z pochopitelných důvodů o tom klienta informujeme předem, abychom zabránili ne příliš příjemné komunikaci o tom, proč je cena vyšší než při zadání zakázky s ohledem na nutnou odbornost při zpracování jak dokumentu samotného, tak jeho finální přípravy pro danou tiskovou technologii.

Objekty s průhlednostmi – Pokud používáte pro práci sazební software, případně máte svého dodavatele grafických (tiskových) dat, je nutné - v případě požadavku na rychlé dodání tiskové zakázky (výrobku) - objekty s efekty průhledností, 3D efekty, rozpuštěných stínů apod. sloučit do jednoho rastru. Objekty, které žádnou aplikaci softwarového efektování nemají, není nutné a mohou být ve vrstvě zvlášť (u PDF nastavení tuto volbu ale doporučujeme vypnout). Pokud grafika obsahuje tenká a velmi tenká písma, obraťte se na vedoucího grafického studia, který vám ochotně poradí a případně se domluvíte na testovacích datech. Není potřeba doplňovat různé škály, popisky, značky…

Dokument rozřazený již pro V1 - Naprosto zbytečná práce, stránky katalogu vyžadujeme po jednotlivých stránkách tak, jak jdou po sobě. Další příklad komplikace při dodání dat je rozdělený dokument stránka = stránka PDF - opět práce navíc, která zakázku spíše zkomplikuje při opětovném slučování zpět do jednoho dokumentu. Máme na to vyřazovací automaty a na výsledný arch, včetně řazení stránek se provádí automaticky. Čili nechat dokument exportovaný se všemi stránkami - tak jak jdou po sobě. Při nastavení exportu je nutné mít vypnutou funkci export ve dvoustránkách. A mít správně nastavený distilační proces.

Špatný formát dokumentu – může se občas podařit, že dodaný dokument, který obdržíme k dalšímu zpracování do finální vytištěné podoby, je ve výsledku jiný (př. dodaná data A4, ale objednávka je výsledná velikost A5 - je nutné dát do objednávky, při zasílání dat i informaci do emailu, že se jedná o data v jiné velikosti. My pak upozorníme na případné chyby (malá spadávka, apod.) Dále se celkem často potýkáme s daty, kdy autor nezná základní DIN formáty papírů (A, B, C, D...) - dle normy jsou jasně definovány a jsou vždy v celých číslech! Příklad: A5 = 148 x 210 mm - nikoli 148,5 x 210 mm. DL = 99x210 mm (pozn. u skládačky z A4 se mohou jednotlivé šířky stran měnit)